Data Protection Officers

Data Protection Officers

De eindverantwoordelijkheid voor de implementatie
van de AVG ligt niet bij de FG en de IT, maar bij u!

25 Mei 2018: voldoet u aan de eisen van de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening* Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Gevoelige boetes, rapportageverplichtingen en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen stellen bedrijven voor nieuwe bureaucratische en organisatorische uitdagingen.

Wij helpen uw bedrijf bij de implementatie van de AVG als (externe) functionaris voor gegevensbescherming.

Offerte aanvragen

Vraag hier uw vrijblijvende en gratis offerte aan voor advies op het gebied van gegevensbescherming of een offerte voor een externe functionaris gegevensbescherming:

Offerte aanvraag

* Is de AVG een wet of een verordening?

Verordeningen, zoals de AVG, bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet..