Michael Bense | ext. Functionaris gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is in Europa
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
van kracht.

Pittige boetes, rapportageverplichtingen en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, stellen bedrijven voor nieuwe bureaucratische en organisatorische uitdagingen. Velen bedrijven, gemeentes en instanties zijn onveilig en de werkdruk om te voldoen aan de AVG wordt steeds hoger.


Wanneer heb ik een Functionaris gegevensbescherming nodig?

Klik en ga naar mijn vragenlijst waar u (d.m.v. meerdere vragen) gelijk inzicht krijgt in hoeverre u een FG nodig heeft of niet.

De Europese Unie stelt eisen. Er is veel informatie over de AVG op het internet te vinden maar is dat ook nu werkelijk in lijn met de duidelijke eisen die de Unie stelt?

Heeft u nu wel of niet een Functionaris gegevensbescherming nodig? Kunt u zich die twijfel veroorloven? Doorloop de vragenlijst en krijg inzicht waar het om gaat bij deze beoordeling.


Michael Bense | ext. Functionaris gegevensbescherming

Hoe komt u weer op koers?

Ik help u bij de stressvrije implementatie van de AVG. Binnen uw bedrijf, gemeente of instantie ga ik als (externe) FG | Functionaris gegevensbescherming en adviseur gegevensbescherming het voor u gemakkelijker maken om te voldoen aan deze verordening.

Met een helder concept ondersteun ik u bij alle vragen die u heeft over de omzetting, het toepassen en het protocolleren van de AVG binnen uw bedrijf.

Wilt u snel een overzicht met de belangrijkste to-do’s voor de AVG: neem met mij contact op voor het “7-stappen-startplan” waar u echt wat aan heeft.

Vraag hier uw offerte aan

Deze verordening stelt duidelijke eisen aan o.a. de verantwoordelijke, de verwerker, het voeren van een register van verwerkingsactiviteiten, hoe het het geregeld is met de rechten van de betrokkene en de verdere verplichtingen als u conform de AVG persoonsgegevens hanteert.

Voor advies of directe hulp bij uw omzetting AVG:


Ter informatie:

• Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de site van “Your Europe” die helder en beknopt verder uitleg geeft.

• Ook de site van de “Autoriteit Persoonsgegevens” geeft uitleg, echter vanuit de perceptie van de overheid.

• Wat is het verschil tussen een wet en een verordening? Lees hier verder.

Data Protection Officers

Data Protection Officers

De eindverantwoordelijkheid voor de implementatie
van de AVG ligt niet bij de FG en de IT, maar bij u!

25 Mei 2018: voldoet u aan de eisen van de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening* Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Gevoelige boetes, rapportageverplichtingen en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen stellen bedrijven voor nieuwe bureaucratische en organisatorische uitdagingen.

Wij helpen uw bedrijf bij de implementatie van de AVG als (externe) functionaris voor gegevensbescherming.

Offerte aanvragen

Vraag hier uw vrijblijvende en gratis offerte aan voor advies op het gebied van gegevensbescherming of een offerte voor een externe functionaris gegevensbescherming:

Offerte aanvraag

* Is de AVG een wet of een verordening?

Verordeningen, zoals de AVG, bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet..

Ondersteuning

De ondersteuning die wij bieden

Binnen het pallet van diensten kunt u gebruik maken van deze tools:

Europa en de DSBOK

Europese oplossing

Daar bepaalde probleemstellingen voor de invoering van de AVG ver over de grens reiken, heeft u nu de mogelijkheid een professionele externe Functionaris Gegevensbescherming in te zetten die u internationaal verder helpt naast uw eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) intern.

Neem hierover vrijblijvend contact met ons op:

Blog

Blog

Volg onze blog waar u toegang krijgt tot de meest relevante informatie op het gebied van de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens:

033 / Pas op voor deepfakes: de spion in de online vergadering

Cybercriminelen zouden kunstmatige intelligentie (AI) kunnen gebruiken om het uiterlijk en de stem van ogenschijnlijk bekende mensen op online conferenties te simuleren. De vervalsingen zijn al buitengewoon goed en moeilijk te herkennen. De wolf in schaapskleren komt niet alleen voor in sprookjes Als vertrouwelijke gesprekken op internet worden afgeluisterd, hoeft er geen klassieke hackeraanval of …

031 / Interne versus externe FG

Als externe functionaris gegevensbescherming zal ik natuurlijk meer argumenten voor de externe functionaris gegevensbescherming vinden dan tegen. Ik zal proberen gelijk ter zake te komen: het is gemakkelijker met de externe functionaris gegevensbescherming omdat de ervaring er is. Natuurlijk vereist de externe implementatie van de AVG een hoog niveau van kennis van bedrijfsprocessen, omdat elk …