Functionaris gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is in Europa
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
van kracht.

Pittige boetes, rapportageverplichtingen en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen stellen bedrijven voor nieuwe bureaucratische en organisatorische uitdagingen. Velen bedrijven, gemeentes en instanties zijn onveilig en de werkdruk om te voldoen aan de AVG wordt steeds hoger.

Hoe komt u weer op koers?

Functionaris gegevensbescherming

DSBOK helpt u bij de stressvrije implementatie van de AVG. In uw bedrijf, gemeente of instantie gaan wij als externe FG (functionarissen voor gegevensbescherming) d.m.v. diensten en software u het gemakkelijker maken om te gaan voldoen aan deze verordening.

Met een helder concept ondersteunen wij u bij alle vragen die u heeft over de omzetting, het toepassen en het protocolleren van de AVG in uw bedrijf.

Krijg snel een overzicht met de belangrijkste to-do’s voor de AVG: neem contact met ons op voor de “12-stappen-startplan” waar u echt wat aan heeft.

Data Protection Officers

Data Protection Officers

De eindverantwoordelijkheid voor de implementatie
van de AVG ligt niet bij de FG en de IT, maar bij u!

25 Mei 2018: voldoet u aan de eisen van de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Gevoelige boetes, rapportageverplichtingen en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen stellen bedrijven voor nieuwe bureaucratische en organisatorische uitdagingen.

Wij helpen uw bedrijf bij de implementatie van de AVG als externe functionaris voor gegevensbescherming.

Ondersteuning

De ondersteuning die wij nu gaan bieden

Binnen het pallet van diensten kunt u gebruik maken van deze tools:

Europa en de DSBOK

Europese oplossing

Daar bepaalde probleemstellingen voor de invoering van de AVG ver over de grens reiken, heeft u nu de mogelijkheid externe Data Protection Professionals in te zetten die u internationaal verder helpen naast uw eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) intern. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Blog

Blog

Volg onze blog waar u toegang krijgt tot de meest relevante informatie op het gebied van de AVG en de Autoriteit Persoongegevens:


023 / Dropbox, Google Drive etc… daarom kan eigen initiatief gevaarlijk zijn!

Als u gegevens opslaat in cloudopslag zoals Google Drive, kunt u deze overal via internet openen. Dit is ideaal voor flexibel werken in het thuiskantoor en onderweg. Voor gegevensbescherming ziet het er echter heel anders uit. Het doel: gegevens opslaan, uitwisselen en beveiligen Iedereen die in het thuiskantoor of onderweg werkt, moet soms creatief zijn, …

022 / Gezichtsherkenning, vingerscan & co.: handig, maar niet zonder risico

U moet wachtwoorden onthouden, niet uw vingerafdrukken. Biometrische methoden zijn navenant populair bij het registreren voor apparaten en applicaties. Maar Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt ervoor dat biometrie niet te snel wordt ingevoerd. Waarom eigenlijk? Zijn wachtwoorden straks overbodig? Uit een Cisco-enquête onder 500 gebruikers bleek dat vingerafdrukken een populair alternatief zijn voor wachtwoorden. Meer dan de …