Europa en de DSBOK

Europese oplossing

Daar bepaalde probleemstellingen voor de invoering van de AVG ver over de grens reiken, heeft u nu de mogelijkheid een professionele externe Functionaris Gegevensbescherming in te zetten die u internationaal verder helpt naast uw eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) intern.

Neem hierover vrijblijvend contact met ons op: