FG intern of extern?

FG intern of juist een externe FG benoemen?

In het kort: de externe functionaris voor gegevensbescherming is het kosteneffectieve alternatief voor de interne functionaris voor gegevensbescherming.
Een interne functionaris voor gegevensbescherming is alleen zinvol voor bedrijven met ongeveer 400 medewerkers.

Er zijn enkele belangrijke voordelen verbonden aan het inschakelen van een externe functionaris voor gegevensbescherming in uw bedrijf:

  • Gecertificeerde, reeds aanwezige specialistische kennis, interne functionarissen voor gegevensbescherming moeten doorgaans eerst diverse opleidingen volgen om over voldoende specialistische kennis conform de AVG te beschikken.
  • Aansprakelijkheid door de externe functionaris voor gegevensbescherming. Dat betekent het minimaliseren van het risico voor het bedrijf.
  • Transparante kostenstructuur door contractueel vastgelegde prijzen. De kosten voor de interne functionaris voor gegevensbescherming zijn doorgaans veel hoger.
  • Geen inzet van bedrijfsmiddelen. Interne functionarissen voor gegevensbescherming kunnen niet meer 100% van hun hoofdberoep uitoefenen
  • Ontslag of beëindiging van de externe aanstelling is te allen tijde mogelijk. Volgens het AVG artikel 38, lid 3, heeft de interne functionaris voor gegevensbescherming ontslagbescherming.
  • Een vervanger voor de externe GF is bij uitval altijd gegarandeerd.
  • Geen belangenverstrengeling met de hoofdactiviteit of gevoeligheden van de interne functionaris voor gegevensbescherming.
  • Externe functionaris voor gegevensbescherming heeft kennis van andere bedrijven en industrieën
  • Neutrale positie in het bedrijf, zowel extern (bijvoorbeeld naar klanten en toezichthouders) als binnen het bedrijf (bijvoorbeeld naar medewerkers)

Ook de externe functionaris voor gegevensbescherming is officieel aangesteld en geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor uw bedrijf.