031 / Interne versus externe FG

Als externe functionaris gegevensbescherming zal ik natuurlijk meer argumenten voor de externe functionaris gegevensbescherming vinden dan tegen. Ik zal proberen gelijk ter zake te komen: het is gemakkelijker met de externe functionaris gegevensbescherming omdat de ervaring er is. Natuurlijk vereist de externe implementatie van de AVG een hoog niveau van kennis van bedrijfsprocessen, omdat elk bedrijf op de een of andere manier anders is.

Dat is wat DSBOK onderscheidt. Wij hebben branche-ervaring in bijna alle economische sectoren.

Werklast AVG in het bedrijf

De werkzaamheden voor de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bestaat o.a. uit het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, vastleggen van werkzaamheden en implementatie van de Verordening in de diverse bedrijfsprocessen. De functionaris gegevensbescherming, intern of extern, organiseert deze uitvoering en genereert dus interne tijdsbesteding. We maken daarbij onderscheid tussen opleidings- en implementatiekosten. (Bedenk: met een externe functionaris gegevensbescherming zijn er dus geen opleidingskosten van de persoon voor het bedrijf.)

Interne functionaris gegevensbescherming

Volgens onze berekeningen is de interne functionaris voor gegevensbescherming de moeite waard vanaf ongeveer 400 medewerkers. (Details van de rentabiliteitsberekening kunt u bij ons opvragen per e-mail: break-even-dsb@dsbok.de)

Interne kosten functionaris gegevensbescherming (voor bedrijven met 100-200 medewerkers)

De reguliere opleidingskosten voor een interne functionaris gegevensbescherming bedragen in het eerste jaar ongeveer 3.500 euro, de vervolgopleiding kost ongeveer 1.800 euro per jaar om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Daarnaast zijn er voor haar/hem de werktijden voor de interne implementatie van de AVG in het bedrijf, dus voor de bedrijf gerelateerde onproductieve uren. De inspanning is afhankelijk van het aantal medewerkers en ligt gemiddeld rond de 72 uur in het eerste jaar en 68 uur in het volgende jaar. Dit komt overeen met ongeveer 3.960 euro in het eerste jaar en ongeveer 3.740 euro elk volgend jaar (55 euro per uur verondersteld).

Hoewel de intern aangewezen functionaris gegevensbescherming vanwege zijn functie ontslagbescherming geniet, betekent de dubbele last van het implementeren van de vereisten van de AVG ook een verhoogde werkdruk voor 3-4 maanden per jaar, evenals wijzigingen in relevante IT-systemen of Cloud services of veranderingen in de wet.

Externe functionaris gegevensbescherming (voor bedrijven met 100-200 medewerkers)

De externe functionaris gegevensbescherming heeft ofwel een coördinator gegevensbescherming in het bedrijf nodig of bespreekt gegevensbeschermingskwesties rechtstreeks met de afdelingen. De prijs van een externe functionaris gegevensbescherming hangt af van deze twee factoren.

Kosten van externe functionaris voor gegevensbescherming

Een externe functionaris gegevensbescherming kost in het eerste jaar van samenwerking (afhankelijk van de omvang van de gegevensverwerking) minder dan een interne functionaris gegevensbescherming; ongeveer 4.350 euro in het eerste jaar; In de jaren daarna zijn de kosten met zo’n 2.560 euro ook beduidend lager.
> Vraag hier uw offerte voor een externe functionaris gegevensbescherming aan.

(Een andere mogelijkheid is dat de externe functionaris gegevensbescherming een interne functionaris gegevensbescherming ondersteunt in zijn taken bij de implementatie. Om een beeld te krijgen hoe dat in zijn werk gaat (financieel en organisatorisch), kunt u het beste met mij hierover contact opnemen. )

Ook zijn de interne uitvoeringskosten bij de inzet van een externe functionaris gegevensbescherming lager doordat het proces meer op ervaring is afgestemd.

De kosten voor een functionaris gegevensbescherming in het volgende overzicht hebben betrekking op bedrijven met 100-200 werknemers:

Vergelijken interne / externe functionaris gegevensbescherming:

1ste jaarvolgende jaren
Interne FG opleiding3.500 euro1.800 euro
Interne FG tijdbesteding3.960 euro3.740 euro
Gezamenlijke kosten7.460 euro5.540 euro
Externe FG4.320 euro2.560 euro
Inzet tijd intern met een CG* 1.800 euro600 euro
Gezamenlijke kosten6.120 euro3.160 euro
Het vergelijken FG en externe FG1ste jaarvolgende jaren
Interne FG7.460 euro5.540 euro
Externe FG6.120 euro3.160 euro
Afkortingen:
* (FG= Functionaris gegevensbescherming)
* (CG: Coördinator gegevensbescherming intern)

Calculatie Functionaris gegevensbescherming intern/extern