Gemeenten weer op koers zetten

Advies en goede ondersteuning vanuit de DSBOK

Ik help u graag om samen de gemeente weer op koers te zetten.

De problematiek die men tegen komt bij de omzetting bij een gemeente is divers. In het algemeen speelt drukte bij de verschillende afdelingen een belangrijke rol. De human-factor moet niet onderschat worden daar het samenstellen van bijv. de RVV mensenwerk is. Motivatie om additioneel werk te verrichten en een tekort aan kennis over de AVG spelen daadwerkelijk een rol in het…

Vanaf midden september ga ik daar uitgebreid er op in.