028 / Recht op informatie bij rekeningafschriften?

Het recht op inzage is misschien wel het belangrijkste recht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar zelfs dit recht heeft grenzen. Dit kan heel mooi worden weergegeven aan de hand van het voorbeeld van bankafschriften.

Het recht op informatie is erg belangrijk

Zoals bekend heeft een betrokkene recht op informatie over alle gegevens die hem betreffen. Het is ook duidelijk hoe belangrijk dit recht is. Pas als iemand weet of een bedrijf gegevens over hem verwerkt, kan hij controleren of alles in orde is.

Dit alles is geregeld in artikel 15 van de AVG. Ook is daar bepaald dat een betrokkene “een kopie van de persoonsgegevens” kan opvragen. Deze formulering leidde tot een geschil tussen een bank en een van haar klanten.

Het eerste exemplaar is gratis

De klant had zijn rekeningafschriften uiteraard correct ontvangen. Hij heeft echter de afschriften kwijtgemaakt. Dit bracht hem op het idee om zijn bank nogmaals om een ​​kopie van deze bankafschriften te vragen. In zijn gedachten zou het voor hem gratis moeten zijn. Artikel 15 van de AVG stelt immers ook dat de eerste kopie van gegevens gratis is. Alleen verdere kopieën mogen iets kosten.

De bank deed niet mee, maar…

De bank stond dit idee echter niet aan. Het ging haar waarschijnlijk minder om die ene specifieke klant. Ze was eerder bang om in de toekomst met dergelijke verzoeken te worden geconfronteerd. Al met al zou dat best duur voor haar zijn. Daarom wees ze het verzoek van de klant af.

De klant wilde het niet loslaten en legde het voor advies voor bij de desbetreffende onafhankelijke toezichthouder die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Uit dit resulteerde een interessant oordeel: “ja, maar…”

Het “ja” betekent dat de grote klant zijn bank daadwerkelijk kan vragen om een ​​gratis overzicht van de geldtransacties op zijn rekening. Dit vloeit voort uit de volgende overwegingen:

  • De rekeningbewegingen zijn persoonsgegevens. Omdat ze betrekking hebben op de persoon van de klant.
  • Dit betekent dat de bankcliënt recht heeft op informatie over deze rekeningbewegingen.

De bank moet deze gegevens gratis verstrekken. Iets anders zou alleen van toepassing zijn als de klant meerdere keren om één en dezelfde aanbieding vraagt ​​zonder dat daar een begrijpelijke reden voor is.

Er is echter geen recht op kopieën van “oude” rekeningafschriften

Het “maar” volgt echter direct: de bankcliënt kan niet eisen dat de bank een overzicht van rekeningtransacties in de vorm van rekeningafschriften aanlevert. In plaats daarvan kan ze een tabel met rekeningverplaatsingen voor hem achterlaten.

De motivatie:

  • Rekeningafschriften zijn een speciaal voorbereide vorm van rekeningverplaatsingen.
  • Het recht op informatie geeft een bankcliënt niet het recht om op deze manier opgestelde rekeninggegevens te ontvangen.
  • De bank heeft aan haar verplichting voldaan als zij de gegevens in een geordende vorm, zoals een spreadsheet, aan hem ter beschikking stelt.
  • Alles wat verder gaat is een dienst die niets te maken heeft met het recht op informatie onder de AVG.
  • Of de bank een dergelijke dienst überhaupt aanbiedt, is voor hen evenzeer een zaak als de vraag of zij er een speciale vergoeding voor vragen.

Geen trucs!

Alles moet echter eerlijk en zonder trucs zijn. De bank kan dus ook aan het informatierecht van de cliënt voldoen door hem kopieën van zijn “oude” rekeningafschriften te verstrekken. Zij mag dan echter geen kosten van hem verlangen. Het is daarom noodzakelijk om onderscheid te maken:

  • Als de bank uit eigen beweging informatie verstrekt door kopieën van “oude” rekeningafschriften aan de klant ter beschikking te stellen, kan zij daar niets voor terugvragen.
  • Als zij de gegevens echter daadwerkelijk in een andere vorm wil aanleveren, bijvoorbeeld als tabel, en vervolgens op uitdrukkelijk verzoek van de klant kopieën van de eerdere opgaven verstrekt, kan zij dit laten vergoeden.

De klant kan geen verwerking van gegevens vragen

Het is alleen belangrijk dat hij volledige informatie krijgt. Indien dit het geval is, kan hij geen bijzondere verwerking van die gegevens verlangen. De klant heeft dus geen recht op een door hem zelf bepaalde vorm/verwerking van informatie, als deze afwijkt van de verstrekte “basisvorm” van de te verstrekken informatie.


Wilt u hier meer over weten? Voor verdere informatie over dit item kunt u met mij gerust contact opnemen: stel uw vraag(en) en ik neem spoedig met u contact op.

027 / Smartphone-apps & gegevensbescherming

Tijdens de pandemie is het belang van mobiele apparaten en applicaties nog verder toegenomen. Het aantal geïnstalleerde apps op smartphones en tablets groeit en groeit. Maar hoe zit het met gegevensbescherming in mobiele toepassingen? Het antwoord is niet altijd gemakkelijk.

Er is een app voor…

Mobiele games, leerprogramma’s, kantoorapplicaties: Nederlanders gaven in 2021 meer geld uit aan mobiele apps dan ooit tevoren. Volgens de Duitse digitale vereniging “Bitkom” werd bijvoorbeeld alleen al in Duitsland in 2021 in totaal 2,9 miljard euro aan omzet gegenereerd met smartphoneprogramma’s.
Het aanbod aan apps neemt toe – ze vervangen de digitale camera, de boekenplank, de gameconsole“, zegt Dr. Sebastian Klöß, hoofd consumententechnologie bij de digitale vereniging “Bitkom”. “Vooral tijdens de Corona-crisis brachten mensen meer tijd door met hun smartphone. Ze probeerden nieuwe apps uit en gaven daarbij meer geld uit, bijvoorbeeld om fit te blijven met betaalde onlinecursussen, de tijd te doden met games of om nieuwe talen te leren.

Apps zijn beschikbaar voor geld of data

Iedereen die nu denkt dat apps gratis zijn en misschien daarom zo populair zijn, heeft deels gelijk. In feite zijn de meeste mobiele applicaties beschikbaar zonder ervoor te betalen. Maar of de aanbieder zijn app ook werkelijk onbezorgd ter beschikking stelt, is een tweede.

Veel apps worden gefinancierd door reclame. Om de advertenties zo relevant en dus succesvoller mogelijk te maken, verzamelen veel van deze apps gegevens over hun gebruikers. Daar zou niets mis mee zijn als de gebruikers hiervan op de hoogte waren en ermee instemden.

In feite verzamelen en evalueren de apps vaak gebruikersgegevens zonder dat de gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld of hun toestemming hebben gegeven. Dit is niet alleen het geval bij gratis apps. Betaalde apps kunnen ook gegevens verzamelen om extra omzet te genereren.

Waar is het privacy beleid?

Of een app gegevens verzamelt, welke gegevens hij verzamelt en met welk doel dit gebeurt, maar ook wie de gegevens van de gebruiker ontvangt, dit alles moet worden teruggevonden in een privacyverklaring, die zichtbaar moet zijn voordat de app wordt geïnstalleerd.

Maar ook na installatie van de app moet het mogelijk zijn om de privacyverklaring in te zien. Vooral met een update van de app kan er iets zijn gebeurd dat gevolgen heeft voor de gegevensbescherming.

Als u op zoek bent naar een privacyverklaring voor apps, vindt u helaas niet altijd wat u zoekt, integendeel!

Vraag gegevensbescherming: in de app store en in de app zelf

Of een app een privacy beleid heeft of niet, moet beslissen of u de app überhaupt installeert en gebruikt. De app-stores zoals Google Play voor Android-apps hebben meestal een link in de app-beschrijving die leidt naar de verklaring inzake gegevensbescherming. Helaas is deze link niet zo makkelijk te vinden, bijvoorbeeld in de contactgegevens van de app-ontwikkelaar.

Het is nog moeilijker als je de app al hebt geïnstalleerd. Hier lijkt het meer een uitzondering als een app ook een sectie privacy beleid heeft. Zelfs bij bekende apps kan niet worden aangenomen dat ze echt uitgebreide informatie over gegevensbescherming bieden.

Dus als u niet wilt betalen voor een app met uw gegevens zonder precies te weten wie wat te weten komt en met welk doel, moet u apps zonder gegevensbeschermingsverklaringen vermijden. Veel apps willen zelfs meer leren dan nodig is.

Het klassieke voorbeeld zijn apps met een zaklampfunctie die toegang willen tot locatiegegevens en foto’s. Het moet voor u toch wel duidelijk zijn dat een app mogelijk probeert gebruikersgegevens te verzamelen.


Hoe zit dat met de privacy en de AVG? Mocht u meer willen weten over de AVG, dan kunt u via deze link direct de Algemene Verordening Gegevensbescherming nalezen.