023 / Dropbox, Google Drive etc… daarom kan eigen initiatief gevaarlijk zijn!

Als u uw gegevens opslaat in cloudopslag zoals Google Drive, kunt u deze overal via het internet openen. Dit is ideaal voor flexibel werken in het thuiskantoor of onderweg. Voor gegevensbescherming ziet het er echter heel anders uit.

Het doel: gegevens opslaan, uitwisselen en beveiligen

Iedereen die in het thuiskantoor of onderweg werkt moet soms creatief zijn, zo lijkt het. Veel mogelijkheden die op kantoor bestaan zijn buiten het bedrijf niet beschikbaar. Als u bijvoorbeeld belangrijke gegevens wilt opslaan lijkt het opslaan op de notebook of tablet alleen niet voldoende. Wat gebeurt er bij verlies van het eindapparaat? Dan blijkt al het werk tevergeefs.

Op kantoor kunt u uw gegevens opslaan in een directory in het netwerk. Ook collega’s die met de data aan de slag moeten, kunnen daar gemakkelijk bij. Bent u echter onderweg of in het thuiskantoor, dan ontbreken deze opties soms voor opslag in het netwerk en voor gegevensuitwisseling. Regelmatige back-ups zijn ook niet zo eenvoudig centraal uit te voeren als u onderweg of in je thuiskantoor werkt.

Als het bedrijf niet de juiste ondersteuning biedt of als u de voorgestelde oplossingen voor gegevensopslag en gegevensoverdracht niet kent, wordt u snel inventief. Er zijn oplossingen zoals Google Drive of Dropbox die zich privé al hebben bewezen. Herkent u u weer? U staat hierin niet alleen – helaas vanuit het oogpunt van gegevensbescherming.

Het probleem: de zogenaamde schaduw-IT

Kiest u als gebruiker de oplossingen waarmee u data wilt opslaan en uitwisselen, dan zorgt u voor zogenaamde schaduw-IT. Dit betekent IT-oplossingen die de verantwoordelijke afdeling in het bedrijf niet heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Als u ongecontroleerde en operationeel niet goedgekeurde oplossingen gebruikt, kunnen risico’s voor de data, die niet bekend zijn bij de IT-afdeling, in het bedrijf worden aangesloten. En daarom kunnen deze risico’s niet worden afgewend met de benodigde IT-beveiligingsoplossingen. Dit is vooral het geval bij cloudopslag, waar iedereen snel, gemakkelijk en meestal gratis gebruik van kan maken.

De dringende aanbeveling: neem a.u.b. geen initiatief in gegevensopslag

Normaal gesproken is elk bedrijf blij met het initiatief van de medewerkers. Maar als het om databeveiliging en data protectiecompliance gaat, is het niet goed en ook niet wenselijk om zelf naar oplossingen te zoeken.

Operationele gegevens mogen alleen worden opgeslagen en uitgewisseld in oplossingen die zijn goedgekeurd door het bedrijf. Anders kunnen de gegevens in gevaar komen omdat de beveiliging van oplossingen voor privédoeleinden niet voldoet aan de hoge eisen van een bedrijf. Daarnaast kan het, zeker bij cloudopslag, voorkomen dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land dat niet simpelweg het noodzakelijke niveau van gegevensbescherming biedt.

Gebruik daarom alleen bedrijfsgoedgekeurde applicaties, ook in het thuiskantoor en onderweg! Als je de oplossing niet weet, vraag het dan.

022 / Gezichtsherkenning, vingerscan & co.: handig, maar niet zonder risico

U moet wachtwoorden onthouden, niet uw vingerafdrukken.

Biometrische methoden zijn navenant populair bij het registreren voor apparaten en applicaties. Maar Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt ervoor dat biometrie niet te snel wordt ingevoerd. Waarom eigenlijk?

Zijn wachtwoorden straks overbodig?

Uit een Cisco-enquête onder 500 gebruikers bleek dat vingerafdrukken een populair alternatief zijn voor wachtwoorden. Meer dan de helft (55 procent) voelt zich op zijn gemak bij het gebruik van de vingerafdruk om toegang te krijgen tot een online account.
40 procent heeft niets tegen gezichtsherkenning. Sterker nog, bedrijven vervangen wachtwoordbeveiliging steeds vaker door andere beveiligingsmethoden. Dit geldt met name voor het gebruik van biometrie in de vorm van vingerafdrukken en gezichtsherkenning.

Smartphones en andere mobiele apparaten hebben functies voor inloggen via vingerafdruk of gezichtsherkenning direct aan boord. De registratie vindt dan ook frequent plaats wanneer medewerkers in het thuiskantoor zijn of onderweg werken.

Volgens een onderzoek van de FIDO Alliance onder 1.000 ondervraagde Europeanen, worden biometrische methoden niet alleen als handig beschouwd, maar ook als het veiligste type identiteitsverificatie. Veel studies gaan er dan ook van uit dat wachtwoorden nauwelijks een toekomst hebben; biometrie zal ze vervangen.

Zou de Dataprotectie daar niet blij mee moeten zijn als er zulke grote problemen zijn met voldoende sterke wachtwoorden? Ja en nee is het antwoord.

Wachtwoorden kunnen worden uitgewisseld, vingerafdrukken niet

Als bedrijven biometrische oplossingen willen gebruiken, vereist gegevensbescherming dat de risico’s zorgvuldig worden gecontroleerd. Daar zijn goede redenen voor: biometrische gegevens en hun analyse zijn zeer geschikt als identiteitsbewijs. Als biometrische gegevens echter in verkeerde handen vallen, kunnen deze worden gebruikt voor identiteitsdiefstal.

Als aanvallers wachtwoorden hebben gestolen, kunnen en moeten deze worden vervangen. Bij biometrische kenmerken zoals vingerafdrukken of het gezicht is het echter niet mogelijk om een ​​nieuwe, unieke identifier te kiezen. Je hebt maar één gezicht en een beperkt aantal vingertoppen.

Biometrische gegevens kunnen worden misbruikt

In tegenstelling tot een wachtwoord, dat, zoals bekend, niet aan de betreffende persoon mag worden gekoppeld, d.w.z. de naam bijvoorbeeld niet mag bevatten, hebben biometrische gegevens met de persoon te maken. Een gezichtsuitdrukking kan niet alleen worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren. Verdere analyses zijn ook mogelijk, zo waarschuwt een studie van het EU-parlement. Dit zou het bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen maken om de menselijke conditie van de persoon, zoals angst, vermoeidheid of ziekte, te identificeren, aldus het onderzoek.

Biometrie vereist een hoog beveiligingsniveau

Wilt u dus gebruik maken van het gemak van inloggen via gezichtsherkenning of vingerafdruk, dan moet u het proces extra goed beveiligen. Dit is wat de Autoriteit Persoonsgegevens wil waarborgen om misbruik te voorkomen. Om deze reden vereist Autoriteit Persoonsgegevens een controle voordat biometrie wordt ingevoerd – niet om wachtwoordproblemen te voorkomen, maar om de gegevens van de betrokken personen te beschermen.

Denkt u er daarom aan om, zelfs bij privégebruik van vingerscan en gezichtsherkenning, niet zomaar elke procedure uit te voeren. Als aanvallers uw biometrische monsters stelen, lopen uw particuliere en professionele toegangspunten gevaar als ze worden beschermd door biometrische gegevens.